Nu är Porjus Golfbana öppnad!

Hål nr 9 är inte spelbart förrän Vattenfall har rensat fairway och lagat banan. Ett provisoriskt utslag är utsatt på höger sida om Ållouktavägen. Hålet skall tillsvidare räknas som ett par 3 hål. Observera detta är ett provisorium.

Varmt Välkomna till vår bana!