Historia

Från första början.

Det började med att tre bröder gick runt bland stubbar och mycket sten. En sa att här skulle man kunna spela golf, den andra sa att här skulle man kunna bygga en ”tee”.
Den tredje tyckte att det var en briljant idé.
Fröet var sått: Klubben bildades den 1 Juli 1989 och den första styrelsen bestod av ordförande Gunnar Lehto, sekreterare Alf Wallbing och som kassör Benny Sundström.
Det första styrelsemötet hölls den 22 November 1989.

Inträdesansökan som medlem i NVGF/SGF skickades in den 18 juli 1989.

Den 20 Januari 1990 tillstyrktes ansökan och Porjus GK blev invald och fullvärdig medlem i NVGF/SGF.

Den 7 Juli 1991 var 4 hål klara och det ”Första utslaget” slås. Den förste att slå ut var Lesslie Stuart Pro/Lule GK. Övriga som ingick i bollen var styrelseordf. för Vattenfall Lennart Lundberg, Ragnar Johansson samt Robert Wells.

Klubben arrangerade det första ”Klubbmästerskapet den 9 September 1991.

Klubbens första seniormästare blev Gunnar Lehto och bland juniorerna vann Lars-Jonas Walkeapää.

Den 15 Augusti 1993 invigdes den 9-håls bana som vi spelar på idag.

Invigningsspelare denna dag var Per Arne Brostett och Charlotte Montgomery.

22 September 1994 slutbesiktigades klubbens ”Klubbhus” och kunde börjas att användas fullt ut.

1995 var bygget av garage och förråd klara att tas i bruk.

Under 1995 börjar medlemsantalet att ta ordentlig fart.

Under 1998 gjordes rangen klar och kunde tas i bruk.

1999 var ett år med många händelser, det mest revulotionerande var att klubben tog GK96 i bruk. Garaget byggdes ut, allt som återstod vad gäller rangen färdigställdes.

Beslut om att anlägga en range i Jokkmokk togs och bygget påbörjades.

Vi hade vandaler på banan under två olika tillfällen, vilket ledde till polisanmälningar som inte utreddes tillräckligt (ingen skylldig) utan lades ner.

Vi paserar 1 milj. i omsättning under år 2000, en utökning av p-platser påbörjas.

Vi har kunnat börja med lite vinterträning i Porjus gamla kraftanläggning (sporthall).

Den 18 augusti 2001 invigs rangen i Jokkmokk.

Under 2002 finns ett samtalsämne ”GIT”, klubbarna har påbörjat att betala för detta stora projekt. I samarbete med Luleå GK arrangerade klubben ”VM i Golf”(vattenfallsmästerskap) på Piteå GK. Mästerskapet pågick under tre dagar, den 23-25 Augusti.

Under 2003 har vi det största medlemsantalet som klubben haft sen starten. 2004 har

intresset för golf börjat att svalna. Antalet nyutbildade golfare verkar ha nått sin topp.

Vi har ett fått ett nytt utbildnings upplägg ”36+”.

Under året har banan slopats om, läs mer om vad man tycker om slopningen i reportaget om Porjus GK som gjordes av svensk golf.

Förberedelserna av införandet av GIT är i full gång och tas i bruk under April månad 2004. Den nya parkeringen blev asfalterad och kunde tas i bruk.

Den 20 Augusti 2005 hade vi finfint besökte av Robert Karlsson, han höll clinicé under dagen. Under året har det varit många kontakter med Vattenfall angående störningar som vi kommer att drabbas av under 2006.

Vattenfall och PEAB visade stor hänsyn till oss golfare, vi kunde genomföra allt planerat under säsongen och under September 2006 startade arbetet med att säkra dammen för det eventuella 10 000års flödet. Under året var ingen sugen att göra utbildningen. Är den kanske för invecklad?

4:e Mars 2007. Idag har årsmötet beslutat att klubben ska anlägga nya greener.

Projektet kommer att starta under sista delen av Maj och pågå under sommaren.

De sex första greener är lagda och togs i bruk den 14 juni. Under första veckan i sepember blev de tre sista greenerna lagda. PEAB som anlägger det nya hålet åt oss är i full gång att planera ut området, detta var klart under sista veckan i augusti. Området såddes in den 11 september med förhoppning att kunna spelas under hösten 2008.

8 juli 2008 klockan 10,00 invigdes det nya hålet officiellt. Robert Karlsson slog det första slaget, inte riktigt som vi tänkt oss men det visade sig att andra slaget var besvärligt även för honom. Med på invigningen var även Cahit Kaya

I början av augusti hade Doris och Leif-Olof Heneryd en genomgång av alla hål på banan tillsammans med förbundsdomaren Knut Sörensen för att få rätt placeringar och markeringar på banan enligt de regler som finns inom golfen.

Nya lokala regler kunde därför börja gälla från och med den 8 augusti.

I mitten av augusti utfördes slope av banan från NVGF:s Roger Nyström och Leif Burvall.

Den 22 september 2008 kunde så hängbron över Lulé Älv tas i bruk.

Den 17 maj 2009 hade klubben besök av Robert Karlsson, dagen började med samling på Laponia Porten med förmiddagsfika och därefter en föreläsning av Robert med uppehåll för lunch på Hotell Porjus för ungdomar från hela NVGF.

Efter lunch var det samling på golfbanan där Robert hade clinic för ungdomarna.

Robert invigde även det nya hålet nr. 2.

Till minne av Alf Wallbing – vår ordförande och vän.

Den 3 november 2010 lämnade vår ordförande Alf oss i stor sorg och saknad.

En stor förlust för klubben, hans intresse för klubbens utveckling var stort och han lade ner mycket ideellt arbete både på kansliet och banan.

Vi kommer att sakna Alf våran eldsjäl i klubben, han såg så mycket mer som vi inte såg med våra ögon. Alf var med från första början och var med in i det sista trots sin sjukdom. Han kommer att saknas här på kansliet och golfbanan.

Nya banrekord under tävlingen ” Alf Wallbing memorial ” den 2 juli 2011,

Herrar: Robert Karlsson 69 slag och Damer: Michaela Bordeianu 79 slag.

Fortsättning följer……

Porjus GK

Styrelsen.